bonus-system-mobile.webp

Bonus Systém

Systém věrnostních slevových bonusů společnosti Nevecom, spol. s r. o.

Zákazník, který si u nás v Nevecomu Kladno zakoupí nový nebo ojetý vůz a projeví zájem o členství v našem klubu, získá následně možnost využít systém slevových bonusů. Stačí pouze vyplnit přihlášku do tohoto systému nebo si do svého mobilního zařízení stáhnout aplikaci Nevecom. Jedná se v počátku o 5% zvýhodnění na práci a 0% zvýhodnění na originální ND a příslušenství. Dále pak po každém roce provozu a absolvování výrobcem předepsaných periodických servisních úkonů v naší společnosti, se bonusy zvyšují oproti stávající výši o dalších 2,5 % zvýhodnění na práci i na originální ND a příslušenství. K dosažení maximální výše bonusu dojde po pátém roce provozu při dodržení výše uvedených podmínek.

Bonusy se načítají při dodržení uvedených pravidel na vozidlo, které zákazník uvede do přihlášky. 

notes.svg

Poznámka:

Pro přiznání výše uvedených výhod je nutné zdokladování provedení jednotlivých, výrobcem předepsaných, periodických servisních úkonů provedených v servisu Nevecom. V případě využití jiných akčních nabídek společnosti Nevecom platí, že se uvedená zvýhodnění nesčítají.

Dosavadní výše procentuelního zvýhodnění je přenositelná při prodeji vozu na nového majitele. Zvýhodnění se váže na výrobní číslo automobilu, nikoliv na majitele. Uvedená zvýhodnění jsou soudně nevymahatelná. Nevecom, spol. s r. o. si vyhrazuje právo na změny. Vyplácení slev v hotovosti není možné. 

Platí pro fyzické osoby využívající služeb Nevecom, spol. s r. o.