nev1-mobile.webp

Nevecom

Zásady ochrany osobních údajů

Správcem osobních údajů vpodobě emailových adres je společnost Nevecom spol. sr.o., vedená u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C 4474, IČO: 16978838, se sídlem Na zelené 2351, Kročehlavy, 272 01 Kladno, provozovna Americká 2736, 272 01 Kladno -Kročehlavy(dále jen „Správce“) a její dceřiná společnost KN car spol. sr.o., vedená u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C 1133, IČO: 14799430, se sídlem Americká 2736, 272 01 Kladno.

Správce zpracovává pouze osobní údaje příjemce obchodního sdělení vpodobě emailového kontaktu tak, že emailovou adresu archivuje a využívá pro pravidelné zasílání obchodních sdělení svých produktů a služeb. Zpracování probíhá pouze pomocí vlastních zaměstnanců zavázanýchmlčenlivostí, nedochází a nebude docházet kžádnému předávání emailových adres třetím osobám nebo do třetích zemí.

Účelem zasílání obchodních sdělení je nabídka produktů a služeb Správce osobám, které mají obecný zájem tyto produkty odebírat stím, že právním základem pro toto zasílání je souhlas adresáta obchodního sdělení.

Souhlas se zasíláním je možno kdykoliv abezplatně odvolat na webových stránkách www.nevecom.cz nebo www.kncar.cz. Po odvolání souhlasu dojde kvymazání emailové adresy a obchodní nabídky již nebudou zasílány. Odvoláním Vašeho souhlasu však nebude dotčena předchozí zákonnost zpracování Vašeho emailu a zasílání obchodních nabídek vminulosti.

Každý adresát obchodního sdělení může změnit svou emailovou adresu, může žádat o sdělení účelu a právního základu pro zpracování jeho emailové adresy. Má právo žádat o vymazání své emailové adresy ze seznamu Správce. Má právo žádat o pozastavení zasílání obchodních sdělenívpřípadě, že namítá zákonnost tohoto zasílání. Má právo být vyrozuměn o úpravách a změnách účelu zasílání včetně dalších změn týkajících se zpracování jeho emailové adresy. Má právo podat námitku proti zpracování jeho emailové adresy pro potřeby zasílání obchodních sdělení. Má právo obrátit se na dozorový úřad se svou stížností proti zpracování jeho emailové adresy a obsahu obchodního sdělení. Dozorovým orgánem je Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 727/27, 170 00 Praha 7 Holešovice.

Tyto zásady se netýkají jiného zpracování, než zasílání obchodních sdělení ze strany Správce obsahujících produkty a služby nabízené Správcem. Zejména se netýkají zpracování dalších osobních údajů vpřípadě, že adresát je ve smluvním nebo jiném vztahu ke Správci.